הנדסה אזרחית

הנדסה אזרחית היא תחום רחב של ההנדסה העוסק בתכנון, בתכן ובביצוע של מבנים ומערכות לצורכי התעשייה, הציבור והפרט..

המשימות האופייניות שהמהנדסים האזרחיים עוסקים בהן בעבודתם ההנדסית כוללות מבנים ובניינים רבי קומות, מבני דיור ותעשיה, דרכים, שדות תעופה, נמלים, מתקני אנרגיה, גשרים, סכרים, ניצול משאבי מים, הידרולוגיה, כבישים ומחלפים, אספת מים וביוב והיבטים נוספים בניהול הבנייה.

שירותי הפרויקטים בתחום האזרחי של חברת AM כוללים:

  • מנהלי פרויקטים
  • מהנדסי פרויקטים
  • מפקחי הקמה
  • מהנדסי ביצוע
  • מהנדסי איכות (QC)
  • פיקוח, ניהול ותיאום פרויקטים
  • מנהלי עבודה – תשתיות / בניה ובניה הנדסית (מוסמך משרד התמ"ת)

Scroll to Top