רכש הנדסי והתקשרויות

כחלק מהפעילות הגדלה של מפעלים ותעשיות בארץ, נדרשת עבודה רבה בנושאי ההתקשרויות עם קבלנים ובמקביל ביצוע רכש הנדסי. אנו נעמיד לרשותכם את טובי אנשי ההתקשרויות והרכש ההנדסי אשר ילוו את פעילות הפרויקטים העומדים לביצוע. כחלק כולל מפעילותם בתחום: הכנת רשימות קבלנים מוסמכים (PO), הכנת מסמכי מכרז או בל"מ, ניתוח הצעות מחיר, הוצאות צווי התחלת עבודה והכנת הסכמים עם הקבלנים הזוכים, טיפול ברכש ציוד ומכונות כולל אפיון, ריכוז הצעות מהארץ ומחו"ל, ביקורות והשוואת הצעות, המלצה לרכש, ביקורת אצל יצרנים בארץ ובחו"ל ועוד.

שירותי הנדסת הפרויקטים בתחום הרכש וההתקשרויות של חברת AM כוללים:

  • אנשי התקשרויות – בעלי ניסיון בחוזים והתקשרויות בתעשייה
  • כלכלנים בהתמחות תחומי ההנדסה
  • אנשי רכש – המתמחים ביבוא

Scroll to Top